Weer een heerlijk dagje vogelen achter de rug met zalige soorten! Vandaag stond de kust centraal, namelijk Nieuwpoort (Reservaat + Havengeul + Noordzee), Uitkerke weiden en Knokke (Het Zwin).

Het was echt een erg geslaagde dag met onder andere een ijseend, vier roodkeelduikers, een jagende velduil, twee lepelaars, drie strandleeuweriken, een ijsgors, zeventien Jan-van-genten, een oeverpieper, 85 drieteenmeeuwen, een zwartkopmeeuw, twee zwarte ruiters, een overvliegende grote zee-eend, … maar het meest fascinerend om te zien was de massa alken/zeekoeten. Op twee uur tijd kon ik maar liefst 56 alken en dertien zeekoeten boven de hoge golven onderscheiden have a peek at this site. Nog nooit zag ik eerder zo vele alken en zeekoeten in België. Het leek wel een invasie! Echt te gek!