Vandaag weer een beetje gewerkt aan mijn jaarlijstje. Mijn vogelroute situeerde zich in West-Vlaanderen, namelijk Oostende (Havengeul en Spuikom), Slijpe in Middelkerke, de Kemmelbeekvallei in Lo-Reninge en Marke te Kortrijk.

Een dagje met weeral fraaie soorten waaronder sneeuwgorzen, paarse strandlopers, alken, zeekoeten, drieteenmeeuwen, roodhalsgans, toendrarietganzen, topper, kuifduiker, roodkeelduikers, eindelijk nog eens enkele patrijzen,… maar vooral de zeer zeldzame kleine burgemeester!!!

Deze fascinerende meeuwen broeden enkel en alleen in Noordelijk Canada en Groenland. Tijdens de wintermaanden verspreiden ze zich verder in Noordwest-Europa (Scandinavië en VK). Voor ons betreft dit dus een erg zeldzame wintergast. Sinds vorige week zondag is er zo’n kleine burgemeester aanwezig in de weilanden van Slijpe (Middelkerke). Het exemplaar heeft een verenkleed van tweede kalenderjaar (zie foto). Voor een leek lijkt het misschien maar een doodgewone meeuw, maar voor de vogelaar is dit het neusje van de zalm! Toch als we de familie van de meeuwen onder de loep nemen.