Begin juli 2016 stond er een tiendaags Fins avontuur op het programma. Na een veilige vlucht van Brussel naar Helsinki en vervolgens een autorit naar het Saimaameer zijn wij, een gezellig groepje van zes, gestart aan een onvergetelijke trip. De formule van deze natuurreis richtte zich in hoofdzaak op fotografie vanuit schuilhutten, maar eveneens behoorden enkele sfeervolle wandelingen doorheen de dichte taigawouden en een boottocht tot de planning.

Voor het eerste target verplaatsten wij ons naar het nationale park van Linnansaari. Voor de zeldzaamste zoetwaterringelrob van de drie aardse soorten, dobberden wij in volle spanning rond op de idyllische archipel van ZO-Finland. Na enige tijd van stenige oevers en het wateroppervlak afspeuren, viel ons oog op een eerste Saimaaringelrob! Na een eerste waarneming volgden nog enkele kortstondige belevenissen van verschillende exemplaren in de nabijheid van de boot. Een actieve Bever en vele Parelduikers, maar ook Visarenden, Brilduikers, Roodhalsfuten, Wilde zwanen, Roodkeelduikers en Grote zaagbekken gaven kleur aan het landschap.

Na een paar uur varen zijn wij vervolgens de nabije omgeving van het Saimaameer gaan verkennen met enkele leuke soorten zoals zingende Koperwieken, overvliegende Sijzen, foeragerende Grauwe vliegenvangers en Gekraagde roodstaarten. Naargelang de avond viel, konden wij al terugblikken op een zeer geslaagde start met één van onze ‘most wanted species’ op de lijst. Na een heerlijk uitgebreid avondmaal probeerden wij nog om Vliegende eekhoorn als extra bijvangst aan onze lijst toe te voegen, maar na controle van enkele goede plekjes in de buurt was deze soort minder succesvol. Op vlak van natuur heb je nu eenmaal nooit garanties, je kan alleen maar uw uiterste best doen en energie pompen in het behalen van de doelen.

De volgende dag stond misschien wel de meest enigmatische viervoeter op de verlanglijst, namelijk de Veelvraat. Hiervoor trokken wij richting Lieksa waar een veelvraten-basiskamp reeds verschillende jaren al vele natuurliefhebbers en fotografen gelokt heeft om een glimp op te vangen van de grootste, Europese marterachtige. Wij splitsten ons over de schuilhutten op in drie duo’s. Vol spanning vergaapten wij ons aan het stukje naaldwoud waar wij zicht op hadden. De hartslag nam toe en elke beweging of elk geluid werd scherp in de gaten gehouden of aanhoort. Zo passeerde er eerst een Grote bonte specht, een Kramsvogel en een Gaai op het toneel. Na enkele uren gebeurde het meest onwaarschijnlijke, een droom werd werkelijkheid! Diep vanuit het woud kwam een eerste Veelvraat al huppelend tevoorschijn. Een onvergetelijk grappige, maar tevens pakkende verschijning maakten ons allen dolgelukkig. De ene deelnemer knalde er met de telelens op los, de andere maakte daarentegen weer fraaie schetsen van dit bijzonder creatuur. De eerste grote carnivoor was binnen! Na een avond en lange nacht vertoeven in de hutten, leverde het vier verschillende Veelvraten op en zelfs een veldwaarneming van Wolf! Volledig voldaan kwam men in de ochtend terug aan in het basiskamp waar wij uitbundig onze ervaringen met elkaar deelden.

sized_veelvraat-2

Na een eerste nacht doorbrengen in een observatiehut, volgden er nog verschillende met als hoofddoel Bruine beer en Wolf. Tussendoor bezochten wij enkele nationale parken en trokken wij telkens ietwat meer in noordelijke richting. Zo hebben wij het uitgestrekte hoogveengebied van Patvinsuo bezocht waar vele Kraanvogels van de partij waren. Ook schitterden enkele bijzondere planten en dagvlinders langs ons pad. Wij begaven ons gedurende het tweede reisdeel in het uitgestrekte Kuhmogebied waar andere grote carnivoren en vogels mogelijke targets waren. Wij verbleven in hoofdzaak langs de Russische grens, namelijk in het niemandsland Karelië. Binnen deze regio wonen weinig mensen en is een permit een must om dit Fins-Russisch grensgebied te beleven.

Concreet gingen wij ons ter plaatse opsplitsen in twee groepen, verspreid over twee verschillende waarnemings- en/of fotografieplekken. Dagelijks reden wij dan vanuit het kamp waar wij verbleven, naar de hutten die waren afgehuurd. Telkenmale kreeg je dan ook een briefing over de mogelijk waarneembare haren en veren, de uitrusting van de hut in kwestie en de regels die je moet respecteren wanneer je een hut betreedt. Naast de verscheidene natuurbelevenissen doorheen dit avontuur zijn ook de accommodaties een absoluut positief gegeven. Je gaat bovendien zeker niet met honger naar huis. Integendeel!

De vrij luxueuze hutten waar wij de laatste vijf dagen vele uren hebben in doorgebracht leverde onder andere maar liefst dertien verschillende Bruine beren, een roedel Wolven en twee Veelvraten op. Vooral de Bruine beren waren mateloos fotogeniek. Deze imposante roofdieren verschenen op de gevoelige plaat met uiteenlopende achtergronden en in combinatie met andere prachtige natuurelementen. Zo passeerde er eens een vechtend duo, of ook rennend doorheen ondiepe draslanden, of al snuivend het luchtruim analyserend,… Af en toe nam de adrenaline echt hoge pieken aan! Zo kwam er op een gegeven moment een volwassen, mannelijke Bruine beer op zo’n 120cm van de hut eventjes de sfeer opsnuiven. Hij droeg de naam ‘Trouble Maker’, de grote carnivoren worden door plaatselijke biologen op de voet gevolgd en dragen allen een naam. Vandaar… Hij zag er nogal strijdlustig uit met een stuk verscheurde vacht ter hoogte van zijn romp. Ook al zit je in hutten, het voelt allemaal heel naturel aan. Geloof mij, je wordt op die wilde uithoek van Europa echt betoverd door de natuurpracht in de meest zuivere zin.

sized_bruine-beer-2

In diezelfde setting waar Bruine beren, Wolven en Veelvraten de hoofdrolspelers waren, kregen wij tevens een Zwarte wouw, enkele Zeearenden, vele Raven, een Wespendief, twee Drieteenspechten, enkele Bonte kraaien en Witbandkruisbekken in beeld. Tijdens de middaguren kon men wat rusten, eigen beeldmateriaal bekijken, maar dagelijks zochten wij dan ook de nabijgelegen groene parels op, om op zoek te gaan naar andere typische bosbewoners van de taigagordel. Zo stonden wij op een gegeven moment oog in oog met een bedreigd en schuw evenhoevig zoogdier, namelijk een mannelijk Bosrendier. Naar schatting leven er nog zo’n 3200 Bosrendieren in Karelië en danken ze hun wetenschappelijke naamgeving aan de ontdekking van het eerste exemplaar op Finse bodem, Rangifer tarandus fennicus of letterlijk ‘Fins rendier’. Naast dit lid van de hertachtigen kregen sommigen van de groep ook een vrouwtje Auerhoen met twee juveniele vogels, Korhoen, Regenwulp,… en zelfs een zeer korte veldwaarneming van Euraziatische lynx in de kijker! Hieronder een opvliegende Zeearend vanuit het veengebied.

sized_zeearend

Als je nu eenmaal langdurig in zulke schuilhutten post zit te vatten, wachtende op specifieke soortenrijkdom in een waanzinnig mooi en rustgevend landschap, heb je de tijd om al eens te filosoferen. Eigen aan deze reis kan je zeggen dat Finland is waar… de Koekoek zingt met de middernachtzon omstreeks 01:09u, Europa’s grootste carnivoren hun biotoop vinden, de zeldzaamste zoetwaterringelrob zich stand weet te houden, sommige Eekhoorns kunnen vliegen, wilde Bosrendieren ver verscholen leven van de gedomesticeerde wereld, men trots mag zijn met de tittel van meest ‘groenste’ land ter wereld, taiga of boreale wouden en veengebieden overheersen, het vierde grootste Europese meer zich situeert,… Een echte aanrader om te beleven!

De mooie en zeer succesvolle alsook ludieke momenten die wij toen hebben mogen beleven zijn moeilijk te verwoorden, maar kortweg was het een zeer attractieve trip met vele fotografische mogelijkheden, veel carnivoren en enkele tot de verbeelding sprekende vogelsoorten. Afsluiten doe ik nog even met een levendig plaatje van een bruine beer in actie.

sized_bruine-beer