Afgelopen zondag even gaan uitwaaien in de West-Vlaamse Polders. Vogelen vanuit de wagen in Zuienkerke alsook op de uitkijk in de Spuikom te Oostende leverde vele fraaie waarnemingen op. Foeragerende roosborsttapuiten, baltsende patrijzen, een baderende kuifduiker, grote gemengde groepen toendrarietganzen, brandganzen, kolganzen, smienten…

sized_dsc_1284

De kuifduiker liet zich adembenemend fraai bewonderen. In het bijzijn van vele futen, dodaarsjes en aalscholvers dook hij intensief op zoek naar voedsel. Deze fuutachtige heeft tijdens het broedseizoen oog voor Scandinavische en Russische meren en poelen. Beide geslachten werken intensief mee aan de opbouw van een drijvend nest dat verankerd is aan rotsen en waterplanten. In het najaar trekken deze pareltjes weg uit het noordoosten en zoeken ze overwinteringsgebieden langs de kust en binnenwateren in Noordwest-Europa.